Toneelvereniging De Kring-Oud

 

December 2021.

Annulering Jaarlijkse toneelavonden:
De nieuwe aangescherpte Corona maatregelen hebben ons als bestuur een besluit doen nemen, dat we liever niet hadden genomen.
Gezamenlijk repeteren zodat we goed voorbereid u een leuke avond kunnen bezorgen, is de laatste weken helaas niet mogelijk. Thuis de tekst instuderen is één. Een toneelstuk tot een leuk schouwspel maken is twee. Daarvoor moet je “fysiek” samen op de planken staan. De “Mise en Scène”, het afspraken maken over de manier waarop de toneelspelers zich tijdens een voorstelling op het toneel bewegen, is nu helaas niet mogelijk.

Veel dingen zijn onzeker en roepen vragen op waarop wij nu geen antwoord hebben dan wel kunnen geven.
• mogen, kunnen we straks wel repeteren?
• Wat mag er wel en niet worden georganiseerd?
• Hoeveel publiek mag er in de zaal?
• Kan dit veilig?

Er zijn zeker nog meer vragen te bedenken, maar voor ons is het duidelijk dat het niet mogelijk is om op de geplande datums in januari en februari 2022 goed beslagen de bühne op te stappen. Dit heeft ons als bestuur doen besluiten de geplande toneelvoorstellingen tot nader order te annuleren.

We gaan zeker en vast op enig moment weer voorstellingen spelen en hopen u dan ook weer te verwelkomen, maar wanneer ?!, helaas is dit op dit moment niet te zeggen.

Wij gaan ervan uit dat u begrip kunt opbrengen voor het genomen besluit.
Zodra duidelijk is wanneer we ons dorpshuis weer om te kunnen toveren tot “Grande Theatre HLM” laten we u dit weten.

Namens bestuur, regie en spelers van TV De Kring wensen wij u fijne dagen toe en een goede start het jaar 2022.

Henk Jz Dokter

Toneelvereniging ‘De Kring’ – November 2021.

Jaarvergadering:

Op dinsdag 2 november a.s. wordt om 20.00 de jaarvergadering gehouden. De leden hebben intussen een uitnodiging en de bijbehorende stukken ontvangen.

Jaarlijkse toneelavonden:

De repetities voor onze jaarlijkse toneelavonden, zijn weer van start gegaan.

De regisseur en de spelers stoppen weer veel energie en vrije tijd in het instuderen van de rollen. Het doel om iedereen weer te laten genieten van een paar fantastische toneelavonden.

We zijn blij dat we weer voor publiek kunnen en mogen spelen. Het afgelopen jaar 2020 was voor ons als toneelvereniging een stil jaar waarin we geen activiteiten hebben kunnen ondernemen.

De reden is bekend. De coronapandemie die de gehelde wereld in zijn greep heeft gehouden en nog houdt.

Het organiseren van activiteiten, culturele bijeenkomsten, theater voorstellingen kan gelukkig weer, maar wel zijn er nog steeds maatregelingen van toepassing.

In eerste instantie wilden wij de toneelavonden in november en december van dit jaar organiseren. Om meer ruimte te krijgen m.b.t. tot “Corona” is besloten meer tijd te nemen en de toneelavonden te verplaatsen naar 2022.

In hoeverre we in 2022 nog met een coronaprotocol rekening moeten houden, is nu nog niet te zeggen. Hopelijk zijn ze dan verder verruimd of behoren ze tot het verleden.

De toneelavonden staan nu gepland op zaterdag 29 januari, vrijdag 4 februari en zaterdag

5 februari 2022. Wij hopen u op een van de avonden te mogen begroeten.

Als bestuur van De Kring zijn wij van mening dat wij ons als organisator aan de door de overheid afgekondigde voorschriften moeten houden.

Wij gaan ervan uit dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Op een later moment zullen we terugkomen op hoe precies de avonden in te vullen.

Maar….. dat het leuk en gezellig wordt staat nu al vast…..

Het duurt nog even, maar hopelijk tot een van de avonden.

Henk Jz Dokter

Voorzitter

Toneel De Kring - Graag U en meneer
Toneelvereniging De Kring

Berichten toneelvereniging "De Kring"

Toneelvereniging ‘De Kring’ – maart 2021

In maart 2020 hadden wij de hoop dat Corona – Covid 19 ons maar kort in de greep zou houden en dat in november 2020 onze jaarlijkse toneelavonden gewoon door zouden gaan.
Helaas is deze wens niet uitgekomen. Nog steeds worden we nog dagelijks geconfronteerd met de impact die het virus op onze maatschappij heeft. Voor eenieder van ons zal dit verschillend zijn.
Voor ons als toneelvereniging De Kring was het niet door kunnen laten gaan van de jaarlijkse uitvoering een tastbaar gegeven.
Plannen maken voor de toekomst, ervan uitgaan dat er weer een nieuw “normaal” komt. Hoe zal het gaan in 2021. Wat kan wel en wat kan niet? Op welke moment verliest Corona haar grip en kan de angst om elkaar te besmetten worden losgelaten? Met hoeveel mensen kunnen en mogen we straks samenkomen.
Vragen waarop nu nog geen antwoordt gegeven kan worden. Op dit moment is veel nog onzeker, we weten het niet.
Jaarlijkse toneelavonden:
Als toneelvereniging De Kring richten we ons er voorshands wel op om in het najaar een stuk op de planken te brengen en u als buurtgenoten hier mee te vermaken.
We hebben de volgende data vastgelegd. Op één van de volgende drie avonden, vrijdag 19 november, zaterdag 20 november en zaterdag 27 november, hopen wij u te verwelkomen in ons buurthuis.

Jaarvergadering:
Door de situatie rond het corona virus heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering met een half jaar op te schuiven. 
Namens Toneelvereniging De Kring wensen wij iedereen een goede zomer en vooral gezondheid toe.