Nieuwe buren op het Lievingerveld

Laatste luchtfoto van MrStaikel op 25-12-2020

De eerste nieuwe buren wonen nu al op het Lievingerveld. Dus de buurtvereniging Holthe Lieving Makkum heeft nu nieuwe buren. Wij hopen dat jullie niet veel hinder ondervinden van onze bouwactiviteiten die we uitvoeren voor de realisatie van ongeveer 150 particuliere woningen.

Er is ook al een eerste contact geweest tussen de besturen van de buurtvereniging HLM en de vereniging Naoberschap Lievingerveld. De vereniging Naoberschap Lievingerveld is een buurtvereniging voor en door bewoners van het Lievingerveld. Iedereen die woont op het Lievingerveld kan lid worden van de vereniging.

Een Naoberschap is een oude traditie in Drenthe en Twente. Van oudsher is een Naoberschap (Drents) of Noaberschop (Twents) een kleine, overwegend agrarische, gemeenschap van naobers (buren). Iedere naober heeft in het naoberschap een zogenaamde naoberplicht. Dit is de verplichting de andere naobers desgewenst met raad en daad bij te staan. Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die niet weg te denken was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen.

Hoe zien wij dit in deze tijd? Een economische noodzaak is er niet meer. Dus welke doelstellingen zou ons Naoberschap moeten nastreven? De vereniging Naoberschap Lievingerveld wil een modern naoberschap zijn. Elkaar helpen is zo simpel en zo waardevol. Goede buren zijn goud waard. En daarbij hebben we de inzet van onze leden hard nodig. Momenteel is de vereniging nog maar kort actief en samen met de leden willen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen en waar de behoeftde ligt qua activiteiten die we als vereniging willen gaan oppakken. Zo maken we samen van Lievingerveld een prachtige plek om te leven, te wonen, en te werken.

Naoberschap Lievingerveld heeft als een van de doelen om leuke activiteiten te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een buurtfeest. Ook is er door de beheersvereniging een kavel geregistreerd, die na aankoop het doel heeft ingericht te worden voor algemeen nut (recreatieve doelstelling).

Het Naoberschap zal een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en het beheer van het gemeenschappelijke kavel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een buurthuis, een speelplaats of een gezamenlijke (pluk)tuin. Ook is er onder de leden behoefte aan informatieve ontmoetingen of het vormen van interessegroepen (sport, hobby, passie).

Wat kunnen de mensen in Holthe, Lieving en Makkum van ons verwachten? Natuurlijk willen we heel goede buren zijn en zien we uit naar samenwerking. Maar de volgende paar maanden zijn we ook heel druk bezig met bouwen.

Vragen of suggesties zijn altijd welkom, je kan ons bereiken op naoberschap@lievingerveld.nl