Dorpshuizen

Nieuwe coronarichtlijnen buurt- en dorpshuizen per 6 november
 

Coronapas niet verplicht
Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen.
 
Uitbreiding verplichting coronapas
Als er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele voorstelling in het buurt- of dorpshuis, dan is het CTB wel verplicht.


Mondkapjesplicht
De mondkapjesplicht is per 6 november weer verplicht in publieke binnenruimten en bij contactberoepen. Een dorps- of buurthuis huis is ook toegankelijk voor het brede publiek, dat is belangrijk. De mondkapjesplicht geldt per 6 november dus ook voor dorps- en buurthuizen. Als u plaatsneemt aan tafel of op een stoel mag u uw mondkapje afzetten.
 

Verplicht of gewenst?
Anderhalve meter afstand is niet verplicht. Wel geldt er een advies om zelf te kijken oer activiteit of ruimte of het houden van afstand mogelijk en gewenst is.Dorpshuizen