Contact

Contact

BESTUUR

Voorzitter: Jan Eising
Oosterstraat 4a
06 1101 0317
jeising@ziggo.nl

Secretaris: Belinda Stegeman
Lieving 66a
06 3703 7944
b.stegeman87@gmail.com

Penningmeester: Hillie Weerman-Smits, Holthe 1
06 4182 9192
buurthlm@gmail.com

Bestuurslid: Henk Eisen
Lieving 38
06 2545 5398
h.eisen.jr@kpnplanet.nl

Bestuurslid: Erik Nordholt
Lieving 44
06 2189 1712
enordholt@gmail.com

Bestuurslid:  Vacant
Bestuurslid:  Vacant

Lidmaatschap Buurtvereniging loopt per kalenderjaar. Opzeggingen graag voor 1 december.

BUURTHUIS ‘T TREFPUNT

Holthe 3a
9411 TL Beilen
0593 540 172

Reserveringen:
Albert Gils
agh52@outlook.com
06 5317 2850

REDACTIE BUURTKRANT

Redactie website:
Marcel de Bruijn
Lieving 10
info@buurthlm.nl