Dringend nieuwe bestuursleden gezocht.

Geachte buurtgenoten,

Het is 1 voor 12 in het bestuur van de buurtvereniging HLM. Vanwege deze reden een dringende brief waarin wij uw aandacht vragen voor het volgende:

 

Onze penningmeester heeft met onmiddellijke ingang haar taken neergelegd, de secretaris is voornemens zijn taken neer te leggen wegens werkdrukte en zeer beperkte beschikbaarheid. Dat zou inhouden dat het bestuur nu nog uit 3 personen bestaat en er nog 2 leden overblijven binnenkort. Daarmee kunnen we de kar onmogelijk blijven trekken!

Wij uiten onze grote zorg over het feit dat er nauwelijks respons komt vanuit de buurt met betrekking tot oproepen die wij hebben gedaan. Oproepen voor nieuwe bestuursleden, vrijwilligers, commissieleden, input van initiatieven ten aanzien van bijvoorbeeld het zomerfeest in het licht van het 50-jarig bestaan enz. enz.

Tijdens de jaarvergadering was er vooral kritiek en veel vragen over waarom het bestuur bepaalde zaken niet oppakt, waarom het bestuur het niet anders doet…. Bij onze vraag; wie komt ons versterken, blijft het vervolgens stil.

Al met al, is het de laatste jaren bijzonder moeilijk om de vereniging te leiden. Het nieuwe bestuur beschikt over weinig kennis, weinig achtergrond en onvoldoende contacten in de buurt. De oude bestuursleden zijn afgetreden en wij zien vervolgens dat er nauwelijks zaken zijn vastgelegd, de kennis is er eenvoudig niet en dat maakt de taak nog lastiger.

De ledenadministratie is niet volledig en het zou enorm veel werk en tijd kosten om dit op orde te krijgen. Vanwege dit feit ook, is het bijzonder lastig om de contributie te innen; we hebben niet van iedereen een machtiging. Ook beschikken wij niet over alle e-mailadressen wat het weer bijzonder moeilijk maakt om iedereen te kunnen bereiken. Alternatief is vervolgens alles uit te printen en rond te brengen; wederom een zeer tijdsintensieve aangelegenheid. En als we dan vervolgens merken dat er op enquêtes, formulieren e.d. nauwelijks respons komt, kunnen wij weer niet verder en ontstaat bij ons de indruk dat onze buurtgenoten niet erg begaan zijn met de vereniging.

De laatste tijd zijn er veel opzeggingen en worden incasso’s gestorneerd met daarbij een opzegging omdat met de 1 euro contributieverhoging niet accepteert.

Alles bij elkaar moeten wij als bestuur constateren dat er weinig verbinding is tussen de leden en de vereniging en vragen wij ons af of de vereniging nog wel bestaansrecht heeft. Er is een kleine kern van leden dat steeds weer alles op zich neemt, het organiseren van activiteiten; Pasen, Sinterklaas, Fietsen, Kaarten, Oud papier enz. We zijn deze leden zeer erkentelijk voor hun inzet! Uiteindelijk is het wel zo dat er opvolging zal moeten komen voor het bestuur en dat er commissies bemand zullen moeten worden. Als dit niet van de grond komt, zal de buurtvereniging ofwel slapend in leven blijven dan wel de boeken moeten sluiten.

Wij hopen dat een aantal van u door onze noodoproep zal besluiten om in actie te komen.

Hoogachtend,

Het bestuur van de buurtvereniging HLM

 

Tafel van 20, seizoen 2023 – 2024.

Heb je zin in een gezellige avond in buurthuis ’t Trefpunt en wil je verrast worden door:

                                     een lekkere soep

                                     een bijzondere salade

                                     een spannend hoofdgerecht

                                     een verrassend dessert?

Geef je dan op voor de Tafel van 20, voor EUR 9,00 exclusief drankjes. 

Wanneer:                   13 oktober 2023

                                     10 november 2023

                                     19 januari 2024

                                     16 februari 2024

                                     15 maart 2024

                                     12 april  2024

                                     4 oktober 2024

                                     15 november 2024

De bar gaat open om 17.30 uur en om 18.00 uur gaan we aan tafel.

Opgave bij Gerie van Kampenhout:   06-10567229    

RABO Clubsupport 2023

De buurtvereniging wil graag dat je, als lid van de RABO bank, jouw stem uitbrengt op onze vereniging. Dit kan in de periode 4 t/m 26 september en daarvoor kan je onderstaande link gebruiken.

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen

Alvast bedankt namens het bestuur van de Buurtvereniging HLM

 

 

 

Zomerfeest buurtvereniging HLM op zaterdag 9 september 2023

Buurtfeest 2023.

Op 9 september 2023 houden we weer onze jaarlijkse BBQ met overdag activiteiten voor jong en oud.

De dag zal beginnen met een prachtige fietstocht welke is uitgezet en gereden zal worden onder leiding van Jan Eising.

Voor deze tocht van ongeveer 45 kilometer kunt u zich opgeven voor1 september bij Jan via de mail jeising@ziggo.nl of via telefoonnummer 06 11010317.

Voor het fietsen is het vanaf 10.15 verzamelen bij buurthuis het trefpunt en vanaf daar zullen we om 10.30 vertrekken.

Voor Jeugd van 11 t/m 17 jaar in het bezit van zwemdiploma A en B

is er de mogelijkheid om te gaan kanovaren bij de familie Woertink in

het Linthorst Homankanaal onder leiding van Henk Eisen en een paar

vrijwilligers zal er vanaf 13.15 verzameld worden bij het buurthuis en

om 13.30 zal de jeugd per fiets vertrekken naar de kanoplaats.

Opgave voor het kanovaren kan voor 1 september bij Henk Eisen via

De mail h.eisen.jr@kpnplanet.nl of via telefoonnummer 06 25455398.

Ook voor alle kinderen is er natuurlijk weer een hele mooie middag te      beleven achter het buurthuis en op het ijsbaanterrein met diverse spellen, een luchtkussen, een stormbaan en bij mooi weer is er natuurlijk ook weer mogelijkheid voor het populaire buikglijden.

Verder zal ook dit jaar de bingo niet vergeten worden waarbij natuurlijk mooie prijzen te winnen zijn.

De beleefmiddag zal starten om 14.30 en alle kinderen zijn welkom.

En dan hebben we natuurlijk de BBQ in de avond, vanaf 18.00 is het

mogelijk om aan te schuiven voor een heerlijke avond met heerlijk eten,

mooie muziek, veel gezelligheid en ontmoetingen met buurtgenoten.

De BBQ word u kosteloos aangeboden, u dient u hiervoor wel voor

1 september aan te melden en eventuele dieetwensen door te geven.

Ook willen we u via deze flyer wijzen op de klaverjasavond op 4 september, hiervoor kunt u zich aanmelden bij Jan Eising via mail jeising@ziggo.nl of via telefoonnummer 06 11010317.

Voor de diverse activiteiten kan door inlevering van deze strook in de brievenbus  bij het buurthuis of via mail of telefoon, echter voor 1 september i.v.m. bestellingen.

Erik Nordholt  BBQ                enordholt@gmail.com           06 21891712

Henk Eisen     Kanovaren      h.eisen.jr@kpnplanet.nl         06 25455398

Jan Eising       Fietsen            jeising@ziggo.nl                        06 11010317

Fietsen      ————- Personen                   Naam:—————————————————————————

Kanovaren ———— Personen                   Adres:—————————————————————————

BBQ           ————- Personen                   Plaats:—————————————————————————

Herinnering : Opgave van de Nieuwjaarsbrunch op Zondag 8 Januari

28 december 2022

Op zondag 8 januari 2023 vanaf 11 uur wordt er een nieuwjaarsbrunch georganiseerd in het buurthuis. De zal is open vanaf 10:30 uur. Opgave t/m uiterlijk zaterdag 31 december 2022.

De brunch is voor jong en oud, klein en groot!

Zijn er personen met dieet wensen bijv. glutenvrij dan dit ook graag doorgeven.

Opgaven bij Jan Eising 06 1101 0317 – jeising@ziggo.nl

uitslag Grote kaart – Sjoel en Rummicupavond

23 december 2022

Het was weer een gezellige avond en de zaal was weer goed gevuld, de bediening was in goede handen van Henk en Albert. Er hebben in totaal 32 personen aan de spelen deel genomen.

    Klaverjassen:                                          Sjoelen:

1  B Mos                    5124                     1  A Wesselink       970

2  A Mekkes              5108                     2  G Steenge          954

3  Kl Geerts                4891                    3  J Holties              887

4  F Veldkamp           4799                    4  J Gils                    886

5  A de Bruyn            4787                     5  D Gerding           861

6  B Timmer              4754                     6  T Scholing           781

7  A Berghuis            4680

8  A Steenge             4529

9  J Beugels               4458

10  R Berghuis            4432                              Rummicup:

11  J Timmer               4426                       1  H Belt                    32

12  J Wanningen         4375                       2  M Gunnewijk      37

13  H v Kampenhout  4315                       3  I v Ittersum          87

14  R Cats                     4283                       4  H Gils                    110

15  W Wesselink         4275                       5  J Eising                  149

16  J Oud                      4182                       6  J Kruid                   168

17  G v Kampenhout  4157

18  R Gerding              4056

19  A Turkstra             4029

20  D Pilat                    4010

Voorwoord 19 november 2022

Beste buurtbewoners,

Het is alweer een tijdje geleden dat jullie iets vanaf deze kant hebben kunnen lezen, we zitten helaas zonder een webbeheerder. Door wat ongenoegen in de buurt is Marcel er mee gestopt en nu zouden we weer graag iemand anders zien  die dit zou willen oppakken.  We moeten toch proberen onze buurt van alles wat er zoal gebeurd op de hoogte te houden.

Zo hebben we in mei en juni weer 3 fijne fietsavonden gehad, de deelname had wel iets meer mogen zijn. Toch hadden we elke avond minimaal 10 personen. Van 2 t/m 3 Juni is er weer een geweldig jeugdkamp geweest bij het Scouting gebouw voor de jeugd t/m basisschool, goed geregeld door een stuk of wat vrijwilligers uit onze buurt, veel dank hier voor.

Zaterdag 3 September was weer ons zomerfeest gepland, overdag ook weer een fijne fietstocht gehad en onderweg kon er even lekker gesmikkeld  worden. ’s middags zijn er weer een paar vrijwilligers met een groepje van 7 kinderen met een A en B Diploma zwemmen wezen te kano varen. Op de fiets naar de Weerman  ( Woertink )  en daar in de kano.

Vanaf 15.00 uur waren er verschillende activiteiten achter het buurthuis met o.a luchtkussens en een water glijbaan, dit was meer voor de jongere generatie. En vanaf 17.00 uur hadden we Piccola Roma achter het buurthuis met pizza’s bakken en de rest wat er bij kwam. Hier was een hele grote opgave voor : 103 volwassenen en 33 kinderen. Het was weer een geslaagd feest en een buiten gewone mooie dag .

19 Oktober was er weer een herfstactiviteit voor de kinderen van de lagere school, weer vrijwilligers met een grote groep naar het Klimpark in Grolloo geweest, voor herhaling vatbaar.

Het winterseizoen is alweer volop aan de gang , zo is er op de maandagmiddag en donderdagavond biljarten, hier zouden best nog wel een paar personen bij kunnen. Zo zijn we in september weer begonnen met de klaverjas competitie, dit doen we dit seizoen 11 x  en we zijn met 20 personen. Ook de dames zijn weer aan het sjoelen op de donderdagavond om de week. Dit seizoen met 10 personen.

Nu op naar Sinterklaas, deze komt Zaterdagmorgen 26 November weer in het buurthuis om de kinderen t/m groep 5 basis onderwijs te verrassen, de Sint en zijn Pieten worden daar rond 10.00 uur verwacht.

De laatste Grote Kaart Sjoel en rummikup avond  is dit jaar op vrijdagavond 23 December aanvang 19.30 uur, Komt allen!

Tot slot als er nog zieken zijn in onze buurt of mensen die hulp nodig hebben , willen we als bestuur veel beterschap wensen en verder alvast voor een ieder een fijne Kerst en een gezond 2023 gewenst. Hopelijk zien we weer veel mensen op onze nieuwjaars brunch op zondagmorgen 8 Januari, verdere informatie volgt via de website of facebook van onze buurt H.L.M.

Namens het bestuur: J Eising  Voorzitter

Tafel van 20 

november 2022

Ook in 2023 willen we de Tafel van 20 weer organiseren. U krijgt minstens een 3 gangen menu voor 8 Euro, exclusief drankjes.  Dicht bij huis in ons  buurthuis het Trefpunt genieten van een heerlijke maaltijd in een gezellige sfeer. Vanaf 17.30 uur ben je welkom voor een drankje aan de bar, om 18.00 uur gaan we aan tafel.

Opgave bij Gerie van Kampenhout : 06 10567229

Data: 27 januari, 24 februari, 24 maart, 21 april, 13 oktober en 10 november. 

                                                                                                                                                   

Het buurtommetje HLM is onder constructie

juli 2022

De route is op de kaart op deze website aangepast.

Een gedeelte van de route liep over particuliere grond. Dat stuk is nu verkocht. De nieuwe eigenaar ziet graag dat de route omgelegd wordt, zodat deze niet meer over zijn grond loopt. De werkgroep HLM buigt zich hierover en komt binnenkort met een nieuwe route. Voolopig dus de route volgen zoals op de kaart op deze website en dus niet het kaartje van de flyer in Downloads.

Het stuk met nr. 7 is dus niet meer vrij toegankelijk. Kijk even op het kaartje en blijf gewoon het brede pad volgen welke langs een aantal huizen gaat. Bij de T-splitsing kunt u links of rechts afslaan om de route weer op te pakken.

Bij Lievingerveld kun je niet meer langs de Beilerstroom, dus moet de verharde weg genomen worden, daarna rechts het zandpad op richting de weg naar Westerbork.

Ook op de weg naar de sluis kun je niet meer rechtsaf over het schouwpad, maar moet je eindje verderop rechtsaf de Stukkenweg in.

De doorgeefpen…

juli 2022

bijdrage van Peter en Ina van Ittersum

Dag buurtgenoten,

Van onze buurtgenoten Ina Roelfsema en Joop Luken hebben we de doorgeefpen gekregen. Een leuke gewoonte binnen de buurt, maar dan moet nog wel het verhaal op papier.

Wij zijn dus Peter en Ina van Ittersum, we hebben 3 kinderen Dennis, Rachel en Roy.

Onze geschiedenis begint zo’n 25 jaar geleden aan de Beilervaart, waar we samen een melkveebedrijf hebben gerund. Onze oudste 2 kinderen zijn daar ook geboren. Aangezien we graag anders wilden boeren, zijn we in 2003 vertrokken naar Amerika. Onze jongste zoon is daar ook geboren. We hebben daar 7 jaar met plezier gewoond, maar het was geen omgeving waar we oud wilden worden. Toen hebben we besloten om weer terug te keren naar Nederland.

We hebben eerst een woning  in het centrum van Beilen gehuurd, omdat je hele gezin zijn draai weer moet vinden in een ander land. Na ruim een jaar, toen we wat meer gesettled waren hebben we een vrijstaande woning gekocht aan de Scheuningskamp in Beilen.

Peter heeft eerst gewerkt als rundveespecialist en internationaal sales manager voor een ICT bedrijf in de agrarische sector. Maar aangezien hij toch graag weer iets voor zichzelf wilde starten is hij zelfstandig rundveespecialist geworden. Ina heeft een baan als administratief medewerkster bij een veevoeder bedrijf. Allebei nog steeds agrarisch maar dan anders.

Zo’n jaar of 3 geleden hadden we zo iets van, dat we toch nog graag een keer weer buitenaf wilden wonen. En dan ga je op zoek. Het liefst dichtbij Beilen, zodat vooral de kinderen nog van alle mogelijkheden gebruik kunnen maken. Diverse woningen bekeken, van helemaal af, tot iets waar nog veel aan moest gebeuren. Dat laatste is het geworden, aan Holthe 66.

Hier moest nog wel iets aan gebeuren, om het naar onze wens te maken. Dus een drukke periode brak aan. Het woonoppervlak werd vergroot middels een aanbouw, zoals de meesten van jullie wel al zullen hebben gezien. Na 7 maanden klussen was het dan zover, bewoonbaar en konden we verhuizen. Met veel plezier wonen we nu lekker buitenaf en toch nog dichtbij het dorp.

Snel lid geworden van de buurtvereniging en al een paar keer bij de tafel van 20 gezeten. Een leuke manier om buurtgenoten te leren kennen. We hopen hier nog jaren met plezier te wonen.

En de doorgeefpen geven we graag door aan Mark Hoegen en Roos Spoel, bewoners van Holthe 2

De doorgeefpen…

juni 2022

bijdrage van Ina Roelfsema en Joop Luken

Ook wij zijn niet meer zo nieuw in Holthe, ondertussen wonen wij hier al weer ruim 5 jaar. Eigenlijk zijn wij, Ina en Joop, hier bij toeval terecht gekomen. Wij hebben elkaar eind 2014 ontmoet en een van onze dromen was om de drukke randstad achter ons te laten. Weekenden hebben we rond getoerd in Groningen en Drenthe op zoek naar ons plekje. We zouden twee woonboerderijen in Drenthe bezichtigen, toen de verkopende makelaar ons belde dat een van de boerderijen al was verkocht. Maar hij had nog een andere optie voor ons, Holthe 8 en 9. Wij wisten niet eens waar Holthe lag, maar toen we het gebied en het plekje zagen waren we meteen verkocht. We wisten dat er veel werk aan de winkel was om het huis en de tuin op te knappen. We hielden ons voor dat je altijd een huis kunt verbouwen, maar een plekje kun je niet maken, dat is er. En daarom hebben we het huis in oktober 2016 gekocht: het huis op nummer 9 en het zondagschooltje alias het Zweeds Huisje op nummer 8. Spannende tijden: verhuizen naar het noorden, een jarenlange verbouwing voor de boeg, voor het eerst samenwonen en allebei een nieuwe baan. Hoeveel life-events kun je met één koop afsluiten?

En nu, vijf jaar later hebben we de laatste grote klus aan het huis geklaard. Voor ons gevoel is het huis nu van voor tot achter één geheel. Hebben we het huis aan zichzelf terug gegeven. En is het echt ons huis geworden, duurzaam en vooral een gezellige pleisterplaats voor Leo, de zoon van Joop, familie en vrienden. De schuur en de serre hebben we opnieuw opgebouwd. Van de ramen van de oude serre hebben we een kas gemaakt. De tuin hebben we bijna helemaal leeg getrokken en de paardenbak is veranderd in een boomgaard annex moestuin. We prijzen ons gelukkig met alle goede tips van onze buren en met de handige professionele handjes in de buurt.

Sinds we het zondagschooltje dit voorjaar hebben opgeknapt krijgen we veel vragen over wat we daarmee doen. Nee, het wordt geen Bed&Breakfast. Ook geen plek voor feestjes en partijen. Het is de werkplaats van Joop die meubelontwerper en -maker is. Als we door de verbouwing heen zijn heeft hij eindelijk weer tijd zijn oude stiel op te pakken. Ina tuft nog wel een paar jaar naar de gemeente Het Hogeland voor haar werk als beleidsadviseur sociaal domein. En Ina wandelt graag met onze hond Sammie, die na vijf jaar soms echt wat beter luistert. Door Sammie hebben we ook veel contact in de buurt, zo werkt dat.

We wonen hier met veel plezier en genieten vooral van het mooie gebied. En we hebben gevonden wat we zochten: de rust en de ruimte. En een huis om samen oud te worden. Dat wensen we ook onze nieuwe bewoners op Holthe 66: Peter en Ina van Ittersum. Aan hen geven wij met plezier deze pen door.

Duurzaam Beilen

Bijeenkomst 15 juni over lokale energietransitie

 

Praatplaat convenant lokaal eigendom Midden-Drenthe

 

Op woensdag 15 juni om 20:00 uur organiseert het Dorpenoverleg Midden-Drenthe een bijeenkomst voor de inwoners van Beilen en omstreken. Het doel van de bijeenkomst is om te kijken wat er gezamenlijk, lokaal kan worden gedaan aan de energietransitie. Uiteraard is het bestuur van Duurzaam Beilen hierbij ook aanwezig. Zet deze datum vast in je agenda!

In onderstaande brief van het Dorpenoverleg lees je hier meer over.

Update 24 mei: de datum voor Hooghalen is aangepast.


Beste inwoner,

Op 25 januari 2022 is door een aantal energiecoöperaties, de gemeente Midden-Drenthe en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM) een convenant energietransitie getekend met als doel de overstap te bevorderen naar een duurzamere samenleving door het opwekken van hernieuwbare energie. In dit convenant zijn eerder opgehaalde ideeën van inwoners meegenomen.

Nu is het tijd om tot actie over te gaan. Dorpenoverleg Midden-Drenthe heeft daarbij de rol van aanjager. Via de plaatselijke verenigingen van dorpsbelangen willen wij jou, als inwoner van je dorp of buurtschap betrekken bij het opwekken van hernieuwbare energie.

Er wordt al veel individueel gedaan, wat kunnen we gezamenlijk lokaal oppakken? Met als uitgangspunt dat een lokaal initiatief ten goede komt aan de eigen omgeving.

Tijdens een plaatselijke bijeenkomst maak je als inwoner kennis met de mogelijkheden om de energietransitie vorm te geven in jouw gebied. De energiecoöperatie uit jouw gebied zorgt voor de nodige kennis en inzicht. Annelies Lely, kwartiermaker bij de totstandkoming van het convenant, begeleidt deze avond.

We nodigen je graag uit op de avond in jouw postcodegebied. Zie onderstaand schema voor de verdeling.

DatumEnergiecoöperatieDorpen
Dinsdag 7 juniSmildesSmilde, Oranje, Hoogersmilde, Bovensmilde, Hijkersmilde
Maandag 13 juniBroekstreekBroekstreek, Witteveen, Nieuw-Balinge, Bruntinge
Woensdag 15 juniBeilenLievingerveld, Klatering, Smalhorst, Brunsting, Holthe/Lieving/Makkum, Spier, Beilervaart
Maandag 20 juniWesterborkWesterbork, Orvelte, Zuidveld, Elp, Zwiggelte, Eursinge
Dinsdag 28 juniDrijberDrijber, Wijster
Maandag 4 juliHooghalenHijken, Hooghalen

Binnenkort wordt bekend waar we de avonden precies organiseren.

Namens Dorpenoverleg Midden-Drenthe

Kees Kuik, bestuurslid

Vanaf hier bijdrage mei 2022

buurtkrant

Voorwoord: Mei 2022

Beste buurtbewoners,
Tijdens het schrijven van dit stukje schijnt de zon mooi maar warm is het niet naar de tijd van het jaar. Nu de corona pandemie hopelijk een beetje voorbij is hebben we de afgelopen maand toch weer het één en ander kunnen organiseren , zo hebben we 22 Maart na 3 jaar weer eens een jaarvergadering gehad en hebben we de de afgetreden bestuursleden bedankt met een bloemetje en een envelop en de Nieuw toegetreden bestuursleden verwelkomt.
De grote kaart / sjoel en rummicup avond op 1 April was ook weer een geslaagde avond. ( dit was geen één April grap.) Tevens waren er weer 3 Zaterdagen gepland voor het brengen van snoeihout brengen voor de Paasbult , maar helaas hebben we de tweede Zaterdag moeten cancelen i.v.m. De hele week veel regen maar dat is de laatste dag wel weer bij getrokken doordat dat er de hele week geen regen meer is gevallen en alles weer lekker opgedroogd was. Tweede Paasdagavond ging om 19.30 uur de vlam er in en alles is schoon opgebrand, en ook Hebben Ria en Anneke de mensen weer voorzien van een lekkere kop warme koffie en koek.
Nu het winterseizoen achter ons ligt gaan we een rustige periode tegemoet met de eerste activiteit Fietsen op Dinsdagavond 10 Mei , start om 18.30 uur vanaf het Buurthuis en bij Regen een week later.
Af en toe zie of hoor je iets dat er Nieuwe bewoners of bewoners die vertrokken zijn of er ergens een uitbreiding is geweest of mensen die ziek zijn of geweest of in het Ziekenhuis hebben gelegen, helaas als bestuur zien wij dit niet allemaal.
Als U iets weet of hoort geef dit aub even door zodat hier ook wat aandacht aan geschonken kan worden.
Als bestuur wensen wij een ieder een fijne zomer en een goede gezondheid toe.

Namens het bestuur:
Jan Eising voorzitter

Buurtvereniging Holthe, Lieving,  Makkum  paasactiviteit 16 april

Paaseieren zoeken voor de jeugd van 0 jaar t/m groep 8.
Er waren 3 groepen, de oudsten gingen met Henk naar het kabouterlaantje waar de paashaas de eieren had verstopt met natuurlijk ook het gouden ei. Deze werd gevonden door Vera.
De twee andere groepen met de jongere kinderen gingen de paaseieren zoeken achter het buurthuis in de wallen links en rechts. Daar had de paashaas ook eieren verstopt. Wes vond daar het gouden ei, en ook Tessa vond hem daar.
De meeste eieren zijn gevonden door: – Vera (38 eieren)
– Zoë (49 eieren)
– Noud (31 eieren)
Zij kregen een grote chocolade paashaas.
Nadat het eieren zoeken klaar was, was er in het buurthuis limonade voor de kinderen en koffie of thee voor de ouders. Er was nog een knutseluurtje voor de kinderen, die daar druk met hun ouders mee bezig gingen. Er stonden voorbeelden en het was een groot succes. Er kon van een sok een paashaas gemaakt worden en er waren voor de jongere kinderen ijzeren draadjes met hun naam eraan om ze verder versieren met kralen etc. zodat het een hangertje werd voor in een paas-tak. Verder kon er ook gekleurd worden.

Kortom, het was een gezellige ochtend, met dank aan Hennie, Monique en Anneke.

De Doorgeefpen…..

mei 2022

bijdrage van Wilma Wolters en Bart de Ruyter de Wildt

De doorgeefpen. Een leuke gewoonte. Ook voor ons geldt niet meer dat we zo nieuw zijn dat we ons voor moeten stellen. Nu, bijna vijf jaar geleden zijn we, Wilma Wolters en Bart de Ruyter de Wildt , hier komen wonen. We hebben elkaar in negentiger op het werk in Assen leren kennen. Beide psycholoog. Na verloop van tijd klikte het tussen ons en zijn we samen gaan wonen in Groningen waar Wilma haar domicilie had. Wilma heeft twee kinderen, Annechien en Chris, en Bart een dochter Anne.
Wilma werkte een jaartje in Beilen, waar ze Marieke leerde kennen. Ook nadat ze Beilen als werkplek had verlaten hielden ze contact en kwam Wilma zo nu en dan bij Marieke en Stef op bezoek. Dat maakte dat ze Beilen, en met name Holthe , Lieving en Makkum wat beter leerde kennen. Nadat Wilma Beilen als werkplek verliet en in Friesland verder studeerde, vestigde ze zich als zelfstandige in oost Groningen, Winschoten wel te verstaan. Na verloop van tijd ontstond het plan om gezamenlijk daar een praktijk te openen. Zo gedacht, zo gedaan. En zo ontstond er in Winschoten een kleine instelling waar we op een gegeven moment met een mens of 12 werkten. Door veel daar te zijn raakten we verknocht aan die omgeving; Oost Groningen. En toen op een gegeven moment de kinderen allen het huis uit waren kwam bij ons het plan op om daar te gaan wonen. We hebben daar dan ook heel veel rond gekeken. Er kwam echter een kink in de kabel en dat was de financiële crises die net woede. Die maakte dat we ons huis in het centrum van Groningen , niet konden verkopen. Die situatie duurde de nodige jaren.
En toen we in 2014 het bedrijf verkochten was een van de redenen, dicht bij het bedrijf wonen, verdwenen. De behoefte om de stad te verlaten werd steeds groter. Temeer daar de kinderen waren ”ingeruild” voor onze Beike, de hond. Als we die echt uit wilden laten dan moest er eerst een flink eind gereden worden. Zo kwamen we ook steeds vaker in Drenthe terecht. Weliswaar nog niet zo zuidelijk als waar we nu zijn , Zeegse was vaak ons wandeluitgangspunt. In plaats van het oosten als verdere vestigingsplek voor de rest van ons leven gingen we nu steeds zuidelijker kijken. Zo kwamen we ook verschillende keren in Holthe kijken.
Het huis waar we nu wonen op Holthe nr 15 was aanvankelijk door ons als te duur en te groot “weggezet”. Nadat op een gegeven ogenblik de onderhandelingen over een huis in Zeegse op een teleurstelling waren uitgelopen besloten we voor het nr 15 te gaan. En daar hebben we nooit een seconde spijt van gehad.
Wij geven de pen door aan onze buren Ina Roelfsema en Joop Luken

Van de Bestuurstafel…

Buurtommetje:

Het buurtommetje wat door Holthe, Lieving en Makkum loopt, zal door wijzigingen in de buurt veranderd moeten worden. Een aantal maanden geleden rees de vraag of het buurtommetje nog wel een aanwinst is voor de buurt. Hiertoe is een korte vragenlijst onder de leden verstuurd via deze website. Helaas hebben erg weinig mensen gereageerd. (Als je nagaat dat er 182 adressen lid zijn).
De conclusie uit de vragenlijst is dat er van de 20 personen, die gereageerd hebben, 14 personen het buurtommetje graag willen behouden.
En van de de 20 personen zijn 11 personen bereidt om in een werkgroep te gaan zitten om een nieuw buurtommetje op te zetten.
Het voorstel van het bestuur is om deze 11 personen samen te brengen, zodat zij samen kunnen brainstormen en een begroting kunnen maken.
Het bestuur zal vervolgens de begroting beoordelen op haalbaarheid.
VRAAG: Wanneer iemand, die zich heeft opgegeven voor de ‘nieuwe’ werkgroep buurtommetje, bereidt is om de kar te trekken van de werkgroep, dan dit graag kenbaar maken bij Hillie Weerman

buurthlm@gmail.com

Klootschieten:
In het verleden hadden we meerdere leden die actief waren met het spelletje klootschieten. Eens per 14 dagen gingen ze samen de strijd aan. Nu is de vraag vanuit het bestuur of er leden zijn die het leuk vinden om eens mee te doen.
Opgave zie onder dit artikel.

Vrijwilliger gezocht voor onze sponsoren
De buurtvereniging heeft een aantal sponsoren. De sponsoren betalen een bedrag en als tegenprestatie stond hun advertentie in het verleden in het buurtkrantje. Nu de buurtkrant is vervangen door de website moet er een nieuw sponsorbeleid komen. Uiteraard staan onze sponsoren netje met een link op de website, maar misschien is er meer mogelijk. Graag zou het bestuur een vrijwilliger willen die hiermee aan de slag wil. Denk jij, dat is wat voor mij, schroom dan niet en neem contact op met het bestuur.

buurthlm@gmail.com    of   0641829192,  Hillie Weerman…. ook voor  opgave klootschieten 

vanaf hier bijdrage april 2022

Paasvuur 2022

De 2e dag snoeiafval brengen ging niet door vanwege de drassige bodem.
Afgelopen zaterdag is er wel af en aan gereden met van alles waar maar wat snoeiafval in paste…grote boerenkarren tot de kleinste aanhanger, ze zaten allemaal barstens vol en afgeladen!

De vrijwilligers hebben er weer een mooie bult van weten te maken onder de deskundige leiding van Bert Timmer.
Voor een  natje en droogje werd goed gezorgd door de familie Eisen zoals daar zijn vis, soep, brood en veel koffie!

2e Paasdag om 19.30 uur gaat de brand erin, Locatie aan het eind van de Stukkenweg op het land van Berghuis. eindelijk kunnen we deze traditie weer in ere herstellen na 2 jaren van Corona.
Ook tijdens het paasvuur zal er koek en zopie worden geserveerd, dus er wordt gerekend op uw aanwezigheid bij dit gezellige evenement!

 
SPELLEGIES – AOVEND IN t’BUURTHUUS

De buurtvereniging had vrijdag 02 april weer de aloude Paas Kaart Sjoel & Rummicub-
avond georganiseerd. Waarschijnlijk door de gure noord-oosten wind bleef de paashaas
in z’n warme hol en liet zich deze avond niet zien.
Wel kwamen 28 buurtgenoten er een gezellige spelletjes avond van maken.
Quiz-master van de avond was organisator Jan Eising en de catering vakkundig in
handen van Albert Gils & Marcel de Bruin.
Henk & Anneke Eisen hadden schalen met heerlijke hapjes voor een ieder gemaakt.
De groep klaverjassers bestond uit 16 personen. Er werd flink met de kaarten geschud
en ja dan is het de vraag krijg ik de juiste kaart om een goede troef te maken.
Hier en daar twijfel maar gelukkig de maat aan de andere kant van de tafel bleek over
de juiste troefkaarten te beschikken.
Dit bleek ook het geval met de uiteindelijke nummers 1 & 2.
Henk v. K. en Alie M. konden bij het laatste rondje nog wel wat punten gebruiken en
troeften letterlijk hun tegenspelers genadig af met een score van maar liefst 1779ptn.
Nummer 3 werd Ria B. De poedelprijs was voor Marga G.
Hilariteit bij de groep van 5 dames bij de rummicub. Was er opzet in het spel of was
titelverdedigster Hennie B. zo sportief om een half uur later te verschijnen.
In ieder geval hadden de overige dames een extra oefen halfuurtje en bespraken ieder
een tactiek om als winnaar uit de strijd te komen.
Helaas moesten ze hun meerdere erkennen want het was opnieuw Hennie B. die met de
eerste plek huiswaarts ging.
Nummer 2 werd Nellie M. en nummer 3 werd Jantje K. De poedelprijs was voor Henla G.
De groep sjoelers bestond uit 7 dames. De titelstrijd werd gestreden op 2 sjoelbakken.
Regelmatig klonk het geluid van kletterende brikken om net die ene brik aan te tikken
voor een hogere puntentelling. Door de snelheid kregen de tussenschotjes het zwaar te
verduren. Doordat er nu een zomerstop is ingelast is er inmiddels contact opgenomen
met de timmerman voor een algehele onderhoudsbeurt.
De strijd onderling was sportief en er was ruimschoots tijd om bij te kletsen.
Het verschil tussen nummer 1 & 2 was maar liefst 105 ptn.
Nummer 1 Gezina S. Nummer 2 Ans W. Nummer 3 Anneke E. De poedelprijs Trijn S.
Gelukkig kon men na afloop nog even nazitten en proosten op de uitslagen.

Ingezonden door de Gelegenheids Buurtjournaliste

Verslag Klaverjascompetitie Seizoen 2021 – 2022

Het was maar weer afwachten hoeveel mensen er nu dit seizoen weer zouden willen klaverjassen i.v.m.
Al die Corona regels die er waren , niet iederéén voelde zich hier prettig bij vandaar dat er in totaal maar 12 Personen aan de competitie hebben mee gedaan.
Gelukkig heeft Jantje ze wel weer willen voorzien van een natje en een droogje en bij gezond en welzijn wil ze dit het volgende seizoen ook wel weer doen.
En nu maar hopen dat de corona niet weer de kop op steekt zodat we het met met een volle bak aan een Nieuw seizoen kunnen beginnen.

Als er mensen zijn die nog niet eerder hebben mee gedaan het is competitieverband, als je niet kunt op een avond graag zelf voor vervanging zorgen ( het moeten wel leden uit de buurt zijn ) het is altijd op Maandagavond en starten om 19.30 uur en de Datums staan op de kalender van de buurt. Nieuwelingen van te voren graag wel even melden zodat we een beetje inzicht hebben hoeveel mensen aan de competitie mee doen. Normaal spelen we 10 x in een seizoen ( alleen als de R in de maand is ) we proberen er dit seizoen nog één keer extra aan vast te plakken, hier was belangstelling voor.

Uitslagen Klaverjasseizoen 2021 – 2022
1. F Veldkamp 39046 pnt 7. A Mekkes 36859 pnt
2. J Eising 38146 pnt 8. A Turkstra 36480 pnt
3. A Steenge 37817 pnt 9. J Oud 35565 pnt
4. B Timmer 37460 pnt 10. A Berghuis 35208 pnt
5. Jac Timmer 37370 pnt 11. W Wesselink 34945 pnt
6. J Beugels 37225 pnt 12. J Wanningen 32953 pnt

Laagste aantal punten in één potje door J Wanningen en A Turkstra 490 pnt ( 28 Febr )
Hoogste aantal punten in één potje door F Veldkamp en J Beugels 1888 pnt ( 21 Febr )
Laagste schore op één avond door J Wanningen 3259 pnt ( 28 Mrt )
Hoogste schore op één avond door J Eising (gemaakt door invaller ) 6016 pnt ( 7 Sept .

De Doorgeefpen….

april 2022
Stef en Marieke Hol

We zijn op bezoek bij Ans en Willie Wesselink, die nu in Holthe wonen.
Ze vertellen dat ze binnenkort wat over zichzelf gaan vertellen in de weer opgestarte doorgeefpen van onze buurtkrant.
We zeggen direct ja, de tijd gaat door en dan zien we dat er van een prachtig verhaal van hun is vastgelegd.
Direct daarop krijgen we het verzoek om met ons verhaal aan de slag te gaan.
Gebruikelijk is dat zo’n doorgeefpen wordt doorgegeven aan nieuwe bewoners.
Zo nieuw zijn we niet als ik kan vertellen dat we hier bijna 48 jaar wonen.
Daarvoor wonen we in Utrecht, Marieke A- verpleegkundige en in opleiding voor de B en ik werk als onderwijzer in de buurt van Utrecht. We hebben er een geweldige tijd en genieten van het vrije leven.
Het is oktober 1973 als we samen in onze deux-chevaux naar Drenthe rijden.
Een van onze vrienden gaat binnenkort in een huisje in Schipborg wonen en dat staat nu leeg.
Zelf ben ik nog nooit in Drenthe geweest. De ervaring van Marieke hierin is, samen met haar vriendin Gerda een week met een huifkar door dit mooie land.
Zo komen we in Beilen aan, waar we de auto parkeren en bij de fietsenmaker twee fietsen huren.
We rijden naar Westerbork en als we dan door Lieving terugrijden zien we, op wat later ons huis zal worden, een bordje te koop staan. We rijden naar makelaar Zijlstra.
Aan de prijs valt niet te morrelen.
We zullen erover nadenken en besluiten de rest van de week te besteden om verder in Drenthe naar nog wat andere huizen te kijken.
Leuke anekdote is dat we in Witteveen komen, waar we Geesje Vrieling met Jan Willem op schoot, aantreffen.
Ze vertelt ons, dat ze in Lieving op no 47 een huis hebben gekocht.
Keuze met stip blijft het huis, waarbij een treinstation in de buurt heel cruciaal in het besluit is.
In november 1973 wordt de overdracht gedaan. We kunnen het huis tot het jaar erop verhuren.
Bij de koop is ook een schuur, die door Gert Sanders als onderhoudsgarage wordt gehuurd. Hij zal na verloop van tijd naar het industrieterrein verhuizen.
We zeggen beiden ons werk op. Marieke heeft bij Beileroord, het huidige GGZ, geïnformeerd of ze daar haar B-opleiding kan afmaken en mij rest niets anders dan te solliciteren.
Op 28 juni 1974 trouwen we in Leiderdorp en de volgende dag rijden we in onze witte eend, het dak open en beladen met cadeaus richting Beilen.
Vanaf die tijd zijn we lid van de buurtvereniging en van de ijsbaan.
We horen dat we naast een televisiester gaan wonen, die als Grote Gert in het programma Bartje speelt, buurman Jacob Timmer.
Tegenover ons woont de familie de Vries. Verder wonen aan de kant van Beilen, de familie Sanders en aan de andere kant de families Grégoire en Vrieling .
Marieke gaat direct in Beileroord aan het werk en ik krijg een week na de augustusvakantie een baan op een school in Hoogeveen.
We zijn heel snel gewend op onze nieuwe stek.
In het begin krijgen we bijna elk weekend bezoek van onze vrienden en vriendinnen uit het westen. Heel gezellig in het weekend en dan de hele week weer volop aan de slag.
Na tweeënhalf jaar wordt Jelle geboren en daarna Maurits en Lieke.
We komen in een kinderrijke buurt te wonen en de kinderen worden gezamenlijk in een auto naar de Ridderschool gebracht en gehaald. Zes kinderen in een auto is in die tijd geen probleem.
Tegen de tijd dat de kinderen kunnen fietsen, wordt er na veel actie door de buurt een fietspad aangelegd.
Wat is er toch veel veranderd in al die jaren: In het gedeelte, zeg vanaf Van Egten tot Nijwening, wonen in die tijd acht agrarische gezinnen, dat is sinds het recente vertrek van de familie Wesselink tot nul gereduceerd.
De bomen langs de weg zijn mooi en groot geworden, er is een fietspad en de lantaarnpalen langs de weg zijn verdwenen.
Dan denk ik aan de feesten die we gezamenlijk vierden met de Lanyto, met Oud en Nieuw en met de voetbal bij ons in de schuur, de komst van nieuwe buren, de familie Schamper aan de ene kant en de familie Nagengast aan de andere kant.
Mooi is dat laatstgenoemde met zijn veestapel het agrarisch element van onze straat in leven houdt.
In de afgelopen achtenveertig jaar zijn er in onze straat vier huizen bijgekomen.
We zien het Lievingerveld gestaag naderbij komen en ik hoop dat de mensen daar, even zoals wij hier, van deze mooie plek gaan genieten.
De kinderen zijn uitgevlogen over het hele land en wonen in Haren, Hilversum en Rotterdam. We zijn heel blij met onze kinderen, schoonkinderen en negen lieve kleinkinderen.
Marieke is naast haar werk actief geweest in het bestuur van Humanitas en als voorzitter van de ouderraad en nu als buurtbemiddelaar en lid van de WMO-raad van Midden-Drenthe.
Zelf ben ik sinds 1992 lid van de vrijmetselarij, wat me heel veel brengt.
‘k Zeg altijd dat is mijn op een na beste keuze, na het trouwen met Marieke en natuurlijk dat allemaal als lid van onze onvolprezen buurtvereniging.
We kunnen zonder zelfgenoegzaam te zijn, terugkijken op een prachtige tijd in Drenthe in de buurt waarin we mogen wonen.
Wat je overkomt is geen toeval, maar valt je toe.
We hopen dit nog vele jaren te mogen voortzetten.
Met heel veel plezier geef ik de pen door aan Wilma Wolters en Bart de Ruijter de Wildt.

STREEKTAOLSTRIED 

Voor Holthe-Lieving-Makkum deden Arie, Roelie, Cathrina en Taetske mee aan de streektaolstried. Na 2 corona-jaren weer de quiz, georganiseerd door het “Huus van de Taol” in de Voorhof in Westerbork.
Er waren 19 teams uit de dorpen en buurtschappen in Midden-Drenthe.
Na de opening door Mevr. Snoeiing, directeur van het “Huus van de Taol” in vloeiend Drents ging het los.
Er waren 8 thema’s van elk 8 vragen, waaronder: dreintse streektaol, nei-dreintse woorden, stoere gezegden, foto’s van veurwarpen, dreientse spelling, foto’s van kenmerkende dingen van een dorp, puzzelwoorden en leidties.
De teams zaten ruim van elkaar aan een tafel en kregen per thema de vragen op papier uitgereikt.
Toen begon ons team met een leuke discussies over diverse mogelijke antwoorden. Nou? Wat wordt het nou? Uiteindelijk kwamen we steeds tot de beste oplossing. Dit werd dan door Cathrina, die als vrijwilliger was aangewezen, op de vragenlijst ingevuld.
Na inlevering van de papieren werden direct de juiste antwoorden verteld. De reacties varieerden van: “hè, ooo ja, tot: nog nooit van gehoord”
Nadat alle thema’s afgewerkt waren, werden de punten geteld. Het werd stiller in de zaal en wij zweefden tussen hoop en vrees. Mevr. Snoeiing had de punten van de nummers 1,2 en 3 in de hand. De nummers 2 en 3 hadden evenveel punten, namelijk 42. De teams Holthe, Lieving, Makkum en Beilervaart waren gedeeld tweede en derde.
Om een beslissing te krijgen moesten we de gezamenlijke leeftijd van twee vrijwilligers raden. Potverdikke: beide teams noemden hetzelfde getal. Er kwam nog een vrijwilliger bij staan en weer moesten we raden. U raadt het misschien al: weer gelijk. Bij een tweede poging zat team Beilervaart er dichterbij, dus de derde prijs was voor ons, met slechts 1 punt achter de winnaar: team Beilen 1
Alles overziend vonden wij het een prachtige avond, met lering en vermaak.

Arie, Roelie, Cathrina en Taetske

VOORAANKONDIGING
STEKJES MARKT
op 7 mei
van 10.00uur tot 12.00 uur.
bij buurthuis ‘t Trefpunt in HOLTHE

De Tuinclub van de Vrouwen van Nu Holthe gaat op zaterdag 7 mei een stek­jesmarkt houden bij het buurthuis in Holthe.

Hiervoor nodigen we graag iedereen in onze buurt uit om mee te doen. Begin nu alvast met verzamelen, dus niet alle stekken en pollen die verplant worden weggooien maar bewaren en meenemen naar de Stekjesmarkt.

En we doen het weer net als vorig jaar. Allerlei stekjes of plantjes zijn welkom, ook kruiden en kamer­planten. Als je geen stekjes hebt om te ruilen en je ziet iets wat je graag wil meenemen, geen pro­bleem, er staat een potje waar je een bedragje in kunt doen wat het jouw waard is.

Graag aandacht voor de hieronder geplaatste vragen over het buurtommetje.
U kunt hier alsnog het vragenformulier invullen

vanaf hier bijdrage maart 2022

Buurtommetje vernieuwen of verwijderen ??

Via deze weg willen we iedereen graag informeren over de wijzigingen van het buurtommetje. Door de vele ontwikkelingen in onze omgeving moet het buurtommetje vernieuwd worden. De grootste veranderingen in het ommetje zijn het Lievingerveld alsook het oude voetbalveldje. Van deze laatste heeft de eigenaar aangegeven besloten te hebben het veldje ergens de komende weken voor publiek te zullen gaan sluiten.

Nu zijn wij met een aantal buurtgenoten, te weten de oprichters van het buurtommetje, ter plekke geweest. De vraag die hier naar boven kwam is of het buurtommetje nog wel een meerwaarde heeft. In onze buurt zijn al vele wandelroutes, zoals de Zuider Kluft, Jacobspad en meer. Routes van het Drents Landschap en dan is er ook nog een wandelknooppuntennetwerk.

Vraag aan alle buurtgenoten:

  1. Vindt u het buurtommetje een aanwinst voor de buurt en wilt u deze behouden?

  2. Bent u bereidt om deel te nemen in de werkgroep buurtommetje?

  3. Op het oude voetbalveldje staat de dug-out van de buurt, heeft u een leuke nieuwe locatie voor deze dug-out?

Graag onderstaande formulier invullen.
Wij hopen op veel reacties van jullie!

Namens het bestuur

De Doorgeefpen….

maart 2022

Geachte lezers,

Wij, Willy en Ans Wesselink, zijn gevraagd een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief.
Dit hebben wij negen jaar ook al eens gedaan toen wij net vanuit Apeldoorn naar Beilen waren verhuisd.
Maar er is nu wel weer van alles te vertellen.
Onze geschiedenis : in Apeldoorn hadden wij een gemengd bedrijf : koeien en varkens.
Maar omdat van onze drie kinderen, Erica, Frank en Michel, Frank de boerderij wel wilde overnemen,
gingen wij uitkijken naar een bedrijf met een grotere stal en meer grond om de deur en dan puur gericht op rundvee.
Dit vonden wij tien jaar geleden op Lieving 49 te Beilen.
Wij, Willy en Ans, gingen daar eerst bij het bedrijf wonen en Frank en zijn gezin in Wijster.
Frank had toen ook nog een baan bij een K.I. organisatie.
Wij hebben met veel plezier op Lieving gewoond en gewerkt en om snel mensen te leren kennen meteen lid
geworden van de buurtvereniging HLM en middels klaverjassen, volleyballen, Vrouwen van Nu , en later sjoelen en
yoga, al snel ingeburgerd.
Ook bestuurswerk, Willy was 6 jaar lid van het bestuur van de buurtvereniging en Ans is nu penningmeesteresse van
Vrouwen van Nu, afdeling Holthe.
Verder zetten wij ons in voor de St. Willibrord parochie in Beilen.
Qua bedrijf wilden we eigenlijk nog uitbreiden , maar door de regelgeving in 2015 mocht dit niet.
In 2018 kregen wij de mogelijkheid om op Holthe 56 een woning te kopen en hebben daar heerlijk de ruimte
voor onze hobby’s , te weten : bloemen, speciaal fuchsia’s, een weitje met kippen en ganzen, een groentetuin
en fruitbomen.
Frank en zijn gezin hebben toen drie jaren op de boerderij op Lieving gewoond en gewerkt, er zijn melkrobots geplaatst,
en wij konden nog mooi meehelpen.
Maar vooral omdat de woningbouw op Lievingerveld toch wel heel dicht achter het bedrijf begon te groeien en er een
mogelijkheid kwam om ons te verbeteren , is de boerderij afgelopen november naar Wezup verhuisd.
Wij hebben besloten heerlijk op Holthe te blijven wonen, Willy gaat wel elke ochtend in Wezup helpen.
En met oppassen, we hebben inmiddels 6 kleinkinderen, fietsen, fysiofit, sport kijken en lezen vermaken wij ons prima.

En de doorgeefpen geven wij bij deze graag door aan de familie Hol.
Met hartelijke groet, Willy en Ans.

vanaf hier bijdrage februari 2022

De Doorgeefpen

Februari 2022

Hallo buurtgenoten,
De meeste mensen uit Holthe en wellicht ook enkele mensen uit Makkum en Lieving zullen me wel kennen. Mijn naam is Hennie Belt, geboren Reinds, op nr. 50 in ‘’achterholthe’’ en op mijn 7e verhuisd naar nr. 6 in ‘’voorholthe’’, waar ik nu al weer 45 jaar samen met Hans woon.

Na de lagere school aan de Schoolstraat (what’s in a name) heb ik de ULO bezocht en toen de Vormingsklas, een 1-jarige opleiding in de kunsten van het koken, wassen , strijken enz. Zeg maar een huishoudschool voor ULO-meisjes. Daarna ben ik, met 5 medeleerlingen, bij apotheek Karsten in Assen in opleiding gegaan en kreeg, na het behalen van mijn diploma Apothekersassistente, daar meteen een baan aangeboden. In totaal heb ik daar, inclusief de stage, 6 jaar gewerkt. Toen heb ik de apotheek en Holthe verlaten en ben samen met een vriendin naar het Westen gegaan. Werken in Den Haag en wonen in Scheveningen, gedurende 2 jaar. Een prima tijd, maar toch wilde dit plattelandsmeisje graag weer terug naar het Noorden. Gelukkig kon ik zo weer aan het werk bij Karsten en ging daarom in Assen wonen. Na 2 jaar was mijn Assen-avontuur ten einde, ik was intussen getrouwd met Hans en we verwachtten ons eerste kindje Astrid. Dat betekende toen ‘’einde loopbaan’’. Twee jaar later werd onze zoon Bastiaan geboren. Beide kinderen wonen met hun gezin in Beilen. In 1984 kwam er in Beilen een apotheek en begon ik daar weer langzaamaan met werken, eerst veel weekenddiensten, wat uiteindelijk resulteerde in een 3 daagse werkweek. Dit heb gedaan tot mijn 65e, toen mocht ik met pensioen. Een mooi beroep, waarin in de loop van de jaren heel veel is veranderd.

Ook sport heeft een ‘’grote’’ rol gespeeld in mijn leven. Natuurlijk begonnen op gym en vanaf de oprichting van volleybalvereniging Smash in Beilen heb ik gevolleybald. In Beilen en Westerbork in competitieverband en in die periode was ik jarenlang scheidsrechter. Aan alle goede dingen komt een eind, zo ook aan het beoefenen van deze mooie sport, sinds de club van buurtgenoten na vele jaren het loodje heeft gelegd. Nu zwem ik eens per week in teamverband en doe elke woensdag mee met yoga.

Van jongs af aan heb ik ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Begonnen als penningmeester van de jongerenvereniging, daarna secretaris bij volleybalvereniging Quinto. Ook bij zwemvereniging de Spatters heb ik menig uurtje doorgebracht. Regelen van vervoer, official, zwemcommissie en bestuur, hulptrainer, alle facetten van de club heb ik gezien. In Holthe was natuurlijk ook genoeg te doen. Bij de toneelvereniging speel ik al jaren toneel en dat wissel ik af met regisseren. Grimeren hoorde daar ook bij. Ik heb tweemaal een bestuursfunctie gehad en was afgevaardigde voor Podium 2000, die eenakters organiseerde. Drie jaar lang heb ik meegespeeld met het Drèènts wagenspel, buitenoptredens alom waar je de hele zomer druk mee was. Maar vreselijk leuk om te doen. Ook bij Stichting Buurthuis was ik ooit bestuurslid en lid van de Commissie Uitbreiding Buurthuis. Tijdens en na de uitbreiding hebben we met een groepje buurtgenoten menig uurtje doorgebracht om te sauzen en te schilderen. Vorig jaar heb ik, na 7 jaar beheerder te zijn geweest, dit stokje overgedragen. Toen Holthe 800 jaar bestond hebben we met 6 (oud) inwoners van Holthe het boek ‘’HOLTHE sinds 1217’’ gemaakt en uitgegeven. Met heel veel zoek- en speurwerk, navraag bij inwoners en oud-inwoners en doorzoeken van oude archieven is er uiteindelijk een boek ontstaan met mooie verhalen en foto’s van alle woningen in Holthe.

Tegenwoordig ben ik nog vrijwilliger voor de schoonmaakploeg en de bediening. Verder zing en ik mee met dameskoor de Broeker Sirenen, waarvan ik ook de penningmeester ben. Sinds vorig jaar ben ik vrijwilliger (voorheen keurnoot) bij het Huus van de Taol. En, omdat ik nog wat tijd overheb, pas al 10 jaar lang iedere donderdag op onze kleinkinderen. Ik zou het niet willen missen!

De pen geef ik door aan de familie Wesseling.

Sinterklaasfeest November 2021

Eindelijk was het dan weer zover, de Sint en zijn Pieten kwamen zaterdag 27 november ook weer een bezoekje brengen aan de kleintjes uit onze buurt.
Jammer genoeg kon ook dit jaar geen gebruik worden gemaakt van het buurthuis ivm het coronavirus (dan hadden alle ouders en grootouders het kunnen meebeleven).

Nu moest er weer worden geïmproviseerd, net als het afgelopen jaar met oude trekker en kar.
Door het weer moest er wel iets worden verzonnen, zodat de Sint toch nog een beetje beschut kon zitten.
De Pieten hadden er minder last van, die konden zich tenminste nog uitleven op de fiets.
Zo gingen ze bij alle kinderen langs die zich hadden opgegeven.
De kinderen werden door de zwarte pieten naar buiten geroepen, en kregen allemaal een cadeautje van de Sint en een zak pepernoten van de Pieten.
Achteraf was het toch weer een fijne optocht, en zijn er toch 15 adressen bezocht.
Op naar volgend jaar!

In Holthe is nu een mooi ‘kabouterlaantje’ geopend. Nieuwsgierig? Lees dan onderstaand gedicht, ingestuurd door Astrid Belt, en veel wordt duidelijk:

Heb jij ze al zien staan?
De allerkortste kabouterlaan
Er is nog één te nemen horde
Maar dat komt vandaag in orde
Het kabouterlaantje is in Holthe in de ‘Hingstesteeg’
Waar vroeger het dorp een feestje kreeg

En weet je waar je goed parkeren kunt?
Op de parkeerplaats bij buurthuis t Trefpunt
Steek de straat over naar de Makkummerstraat
Waarna je een paar honderd meter verder gaat
Dan zie je rechts een bankje staan
En daar begint de kortste kabouterlaan.

Weet je wat wel heel fijn zou zijn?
Honden tijdelijk even aan de lijn.
Kabouters kunnen niet tegen enthousiast gesnuffel
Ze geven honden op een andere manier een knuffel.

Loop na de kabouterlaan ook lekker door
Er loopt nl. een ommetje Holthe door
Bij de verharde weg rechts ga je terug naar parkeren
En links loop je verder het ommetje, voor de sportieve dames en heren

Uitje de Drentse Koe.

Met de buurtvereniging naar de Drentse koe. Dat was een leuk idee!
Stipt om half twee vertrokken we richting Ruinerwold, waarbij het wachten natuurlijk altijd is op degenen die het dichtst bij wonen.

In colonne, keurig geleid door Jan en Henk, op naar de Drentse koe.
Er waren meer mensen op dit idee gekomen (plusminus 500) maar gelukkig was er helemaal achter op het terrein nog een plekje voor onze auto’s.

Eenmaal binnen een vaste stek gezocht (veroverd) waarna de volwassen elkaar aan stonden te kijken; de kids waren al gevlogen. Best even spannend, sommige nog klein en de Drentse koe erg groot.
Maar ze vonden ons steevast terug zodat ook de volwassenen een heerlijk gezellige middag hadden. Een uitgebreid arrangement met limonade, koffie, snoep, patat en heerlijk boerenijs als toetje maakte het feest compleet.

De kinderen vermaakten zich goed op de paardjes, de speeltoestellen, het bmx parcours en de tractorskelters. Henk werd zelfs nog uitgedaagd door Jan voor een partijtje airhockey wat hij met maar liefst 9-2 won.

Toen de lampen in de speelboerderij uit dreigden te gaan en het dus echt tijd werd om naar huis te gaan werd het nog even spannend. Het pasje waar alle versnaperingen op genoteerd werden was zoek. Een van de buurtgenoten had ijsjes gehaald en het pasje op het dienblad gelegd. Dat wist de schoonmaakster dus niet. Gelukkig herinnerde ze zich de prullenbak nog waarin het dienblad geleegd werd en gelúkkig zat er net een nieuwe zak in waardoor het pasje weer in ons bezit kwam. Pfieuw….. die boete van €250 kwam even heel dichtbij.

Eind goed al goed. De laatste kilometers terug naar de auto werden (wat minder snel dan op de heenweg) afgelegd en de terugweg naar huis verliep ook heel wat rustiger dan de heenweg. Kortom, een geslaagde middag waarvoor dank aan de buurtvereniging!

Marloes Scholing

Zonnebloem wedstrijd.

Op 19 maart dit jaar, tezamen met een zakje paaseitjes, Brachten Jan Eijsing en Henk Eisen zakjes met zonnebloempitten rond in onze buurt, Holthe, Lieving, Makkum. In totaal gingen er 44 zakjes van de hand. Sommigen hebben wellicht gezaaid maar er niet meer aan gedacht om zich in te schrijven voor de wedstrijd, anderen hadden wellicht zo weinig succes met de groei dat ze zich bij voorbaat kansloos waanden.

Op 2 september en op 27 september heeft de voorzitter van onze buurtvereniging Jan Eising de zonnebloemen gemeten van de 6 ingeschreven kandidaten, te weten; de familie Gils, de familie Boelens, de familie Eisen, de familie Oelen, familie Scholing en familie Schipper. Op 2 september ging familie Oelen nog aan de leiding maar uiteindelijk bleek op 27 september, Theo Schipper de beste zonnebloemkweker. Hij wist met kippenmest en een uitgekiende verzorging, zijn zonnebloem op te kweken tot een geweldige hoogte van 3,81 meter. Familie Oelens werd uiteindelijk 2e met 3,71 meter en familie Eisen 3e met 3,30 meter. Nogmaals allemaal van harte gefeliciteerd!

Omdat ze alle 6 zo hun best hadden gedaan, hebben ze allemaal een waardebon ontvangen van de buurtvereniging. Nogmaals goed gedaan allemaal!

Ingezonden (jeneverbesgilde Holthe) februari 2021

Jeneverbes-struweel Dambeeren in Holthe.

Het terrein Dambeeren is een klein jeneverbes struweel en ligt midden in een bos van 2,5 Ha in Holthe. Najaar 2016 is het perceel vrijgemaakt van voornamelijk vogelkers en enkele eiken en dennenbomen. De toplaag is verwijderd en de grond verschraald.
Binnen een jaar verscheen de eerste heide. Inmiddels zijn er een flink aantal jeneverbessen met afleggers, die door de jeneverbesbrigade vastgezet in de grond. Deze afleggers lijken stand te houden en vertonen extra groei ten opzichte van de niet ingegraven delen van de planten…

Elke maandagochtend als de weersomstandigheden het toelaten zijn Marcel de Bruijn en Henk van Kampenhout aan het werk in het jeneverbesstruweel Dambeeren. De werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit het maken van afleggers d.m.v. ingraven / vastzetten van de zijtakken. Het verschralen in een deel van het terrein d.m.v. verwijderen van de toplaag en het verwijderen van Vogelkers, Brem en Braam.
Daarnaast worden soms bomen verwijderd die het licht tegenhouden.

Door het Dambeeren bosje loopt een wandelpad van het buurtommetje. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt ook door buurtbewoners. Langs dit pad hebben wij een bank geplaatst, gezaagd uit de eik die moest worden verwijderd.
Naast de bank hebben we een informatiebord geplaatst over de jeneverbessen met daarop de folder “op de bres voor de jeneverbes”

Het Scharreveld is sinds 2021 toegevoegd aan ons werkterrein, In dit terrein zijn een aantal jonge jeneverbessen ontdekt. Er zijn een aantal zaailingen, en een tiental afleggers die inmiddels zelfstandig staan. Deze boompjes zijn deels vrijgemaakt en zullen in de gaten worden gehouden.

Om de vergrassing tussen de heide en jeneverbessen tegen te gaan wordt overwogen om het perceel Dambeeren te begrazen met heideschapen van een schaaphouder uit de buurt.

Wil je meer weten over ons werk, de jeneverbessen, of andere jeneverbes struwelen in Drenthe, ga dan naar de website van het jeneverbesgilde Drenthe.

www.jeneverbesgilde.nl

Nieuwsbrief 28 maart 2024